โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนแจ้งคณะครู : การบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน และกลางภาคเรียน ระบบ SGS
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา เรียนแจ้งคณะครู  ดำเนินการบันทึกคะแนนก่อนภาคเรียน และกลางภาคเรียน  ในระบบ  SGS  ของภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559   ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่  25  มกราคม  2560   
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 142 ครั้ง