โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙    คำสั่งโรงเรียนช่องแคพิทยาคม ที่ ๒๑๔/๒๕๕๙  ลว. ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 124 ครั้ง