โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันครู ประจำปี 2560 (อ่าน 148) 09 ม.ค. 60
เรียนแจ้งคณะครู : การบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน และกลางภาคเรียน ระบบ SGS (อ่าน 143) 09 ม.ค. 60
ขอแสดงความยินดี นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (อ่าน 141) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2560 (อ่าน 135) 04 ม.ค. 60
เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 168) 04 ม.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 125) 04 ม.ค. 60
การสอบ Pre-ONET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 111) 04 ม.ค. 60
ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2559 (อ่าน 129) 29 ธ.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 (อ่าน 190) 29 ธ.ค. 59
ประกาศผลรางวัล - กิจกรรมส่งเสริมบันทึกการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 181) 29 ธ.ค. 59
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 117) 26 ธ.ค. 59
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินบริจาค (ประจำวันพระ) วัดช่องแค ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 161) 23 ธ.ค. 59
พิธีรับมอบทุนการศึกษา วัดช่องแค (อ่าน 93) 21 ธ.ค. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,O-NET (อ่าน 100) 21 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕ (อ่าน 105) 21 ธ.ค. 59
ทัศศึกษางานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 90) 21 ธ.ค. 59
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559 (อ่าน 97) 09 ธ.ค. 59
พิธีมอบเข็มกลัดติดอก ตราสัญลักษณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคม (อ่าน 101) 09 ธ.ค. 59
พิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (อ่าน 98) 09 ธ.ค. 59
โครงการ รด.จิตอาสา มอบบ้านช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 116) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมย้อมผ้าสีดำ เพื่อแสดงความอาลัยและไว้ทุกข์ (อ่าน 85) 09 ธ.ค. 59
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (อ่าน 92) 09 ธ.ค. 59
ประกาศกำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 189) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 169) 02 มิ.ย. 59
วารสาร "เขาสารเขากลางนา" มกราคม 2559 (อ่าน 216) 01 มิ.ย. 59
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 219) 31 พ.ค. 59
คณะครูช่องแคพิทยาคม ดาวโหลดไฟล์เอกสารธุรการ (อ่าน 343) 04 มิ.ย. 58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 442) 02 มิ.ย. 58
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 438) 02 มิ.ย. 58
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 490) 02 มิ.ย. 58
การนิเทศการสอน ครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) (อ่าน 320) 02 มิ.ย. 58
การนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) (อ่าน 334) 02 มิ.ย. 58
การนิเทศการสอน ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) (อ่าน 275) 02 มิ.ย. 58
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (อ่าน 335) 02 มิ.ย. 58
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ - พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (วัดหนองดุก) (อ่าน 282) 02 มิ.ย. 58
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 310) 29 พ.ค. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 259) 29 พ.ค. 58
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 501) 29 พ.ค. 58
แจ้งศิษย์เก่า โรงเรียนช่องแคพิทยาคมทุกคน (อ่าน 546) 20 พ.ค. 58
ตารางสอนครู และตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 403) 20 พ.ค. 58