โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน นักกีฬาของโรงเรียน  ในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น     
1. นายพนัสบดี  ชูเทียน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นเฟเธอร์เวท  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๘  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๖  รางวัลชนะเลิศ  มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นเฟเธอร์เวท  กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ประจำปี ๒๕๕๙ 
2.  นายเกษมศักดิ์  สมาคม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๘  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๖  รางวัลชนะเลิศ  มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ประจำปี ๒๕๕๙
โดยการควบคุมดูแลการฝึกสอน  คุณครูยุทธนา  คนเสงี่ยม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2560,12:32   อ่าน 213 ครั้ง