โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบ Pre-ONET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  จัดการสอบ Pre-ONET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  26-27  ธันวาคม  2559   ณ  ห้องประชุมอาคารพรหมจันทร์  
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2560,11:29   อ่าน 174 ครั้ง