โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,O-NET
 วันที่ 20  ธันวาคม  2559  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน  จากศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,O-NET  โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู  เข้่าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม (โสตทัศนศึกษา)
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,11:53   อ่าน 150 ครั้ง