โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 50 คน
ชื่อ-นามสกุล : ประกิจ ทรัพย์ประเสริฐ (อ่ำ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 80/60ม.2ต.คลองจิงอ.บางปัอินจ.ยุดยา
เบอร์มือถือ : 0628985909
อีเมล์ : Prakitfoot@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา บัวบาน (พลอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 21/12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์มือถือ : 092-5585691
อีเมล์ : Suphattra.buaban@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ศรีสวัสดิ์ (แจ๊ก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 9/1 ม.1 ถ.บ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
เบอร์มือถือ : 0837829551
อีเมล์ : Jack_bancha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลภัส จันทวงค์ (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 1 (บุกเบิก)
ที่อยู่ : 499/1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์มือถือ : 092-2953239
อีเมล์ : Phimlaphat.apple@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสรสิช แก้วสุวรรณ์ (เมษ)
ปีที่จบ : ๒๕๕๘   รุ่น : ๑๖
ที่อยู่ : 64/1ม.8 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0868552124
อีเมล์ : Masazing1998@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยพร ทรัพย์ประเสริฐ (ป่าน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 10/2หมู่ 4 ห้อยหอม.ตาคลี.นครสวรรค์60210
เบอร์มือถือ : 0997616028
อีเมล์ : Jack_188_.love@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชา กรอบทอง (ปุ๊กกี้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 9 หมู่ 7 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0928593267
อีเมล์ : nadcha_2808@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาคร ทรัพย์ประเสริฐ (โบ้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 56 หมู่ 4 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0929264324
อีเมล์ : boo180241@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ต้นทอง (เน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 28 หมู่ 2 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
เบอร์มือถือ : 0988010060
อีเมล์ : nalove_3232@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิกัน นาคีรักษ์ (กัญ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 9 หมู๋1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0615719204
อีเมล์ : gunnaja094@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ แสงจันทร์ (ตาล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 4 หมุ่ 1 ถนนเทศบาลพัฒนา4 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0947625093
อีเมล์ : Sungjan11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ แสงจันทร์ (ตาล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 4 หมุ่ 1 ถนนเทศบาลพัฒนา4 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0947625093
อีเมล์ : Sungjan11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม